Spotkanie w Spółce Energoinwest Serwis w sprawie pracy w warunkach szczególnych

Pracowity tydzień… We wtorek, 28 lipca br., strona społeczna spotkała się z przedstawicielami Zarządu, kierownictwa oraz służb BHP Spółki Energoinwest Serwis. Oprócz związkowców w rozmowach uczestniczyli także zaproszeni brygadziści. Głównym tematem rozmów była problematyka związana z zatrudnieniem pracowników w szczególnych…Continue Reading →