Aktualności

Grillowo-taneczne popołudnie
06.06.2022

MZZG zaprasza na grillowo – taneczne popołudnie. Impreza odbędzie się w Ośrodku WITYNG w Mikorzynie w dniu 17 czerwca 2022 (namiot). Rozpoczynamy o godz. 15.00. Zakończenie imprezy 22.00.
Koszt uczestnictwa: 15,- od uczestnika (członek Związku 15 zł, + osoba towarzysząca 15 zł).
Menu: zimne piwo, grill, dodatki, apetyt. Muzyka: mechaniczna, ale do tańca. Dojazd: we własnym zakresie albo autokarem
(trasa: 13.40 Konin Wieża Ciśnień, Kazimierz Biskupi, Kleczew Biurowiec B, Mikorzyn).
Odjazd: ok. godz. – 22.30

Kronika Związkowa
28.04.2022

Zapraszamy do zapoznania się
z najnowszym wydaniem Kroniki Związkowej.

JUBILEUSZ 75-LECIA DZIAŁALNOŚCI ZZG NA TERENIE KOPALNI KONIN
05.04.2022

MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNIKÓW KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO „KONIN” S.A. zaprasza do udziału
w imprezie okolicznościowej pt.:
JUBILEUSZ 75-LECIA DZIAŁALNOŚCI ZZG NA TERENIE KOPALNI KONIN
Czytaj dalej...

Tygodnik OPZZ
07.03.2022

Zapraszamy do zapoznania się
z najnowszym wydaniem Tygodnia z OPZZ.

APEL strony społecznej RDS
w sprawie szczepień przeciw COVID-19
24.01.2022

Pismo Przewodniczącego RDS oraz APEL strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie szczepień przeciw COVID–19.

Zbieramy podpisy! Rusza Petycja
w sprawie ulgi podatkowej dla osób pobierających wyższe emerytury!
10.01.2022

Zwracamy się do rządu z apelem
o objęcie emerytur wynoszących powyżej 5 tys. zł mechanizmem analogicznym do tzw. ulgi dla klasy średniej, ponieważ emeryci z tymi świadczeniami zostali najbardziej pokrzywdzeni przepisami „Nowego Ładu”. Czytaj dalej...

Kronika Związkowa
22.12.2021

Zapraszamy do zapoznania się
z najnowszym wydaniem Kroniki Związkowej.

Tydzień z OPZZ
06.08.2021

Zapraszamy do zapoznania się
z najnowszym wydaniem Tygodnia z OPZZ.

KOMUNIKAT ZWIĄZKOWY
05.05.2021

Związki Zawodowe działające w PAK KWB KONINSA informują, że w związku z planowanymi przez Zarząd PAK KWB KONIN S.A. zamierzeniami polegającymi na objęciu części załogi zmianą obecnie obowiązującego czterobrygadowego systemu pracy na dwu lub trzyzmianowy system czasu pracy w części dotyczącej części służb górniczych na odkrywkach Jóźwin i Drzewce i stanowczo zaprzeczają: że uczestniczyły w konsultacjach, negocjacjach limb innych ustaleniach dotyczących zmian systemów czasu pracy z czterobrygadowej organizacji na inny system czasu pracy. Pracodawca wyłącznie poinformował Związki o swoich zamiarach bez żadnych uzgodnień i konsultacji. Rozpowszechniane plotki, że Związki „coś ustaliły z Pracodawcą" są kłamliwe i niezgodne z prawdą.
Pełna treść komunikatu

1 maja 2021 Święto ludzi pracy w okresie pandemii. Kolejny raz walczymy
o zachowanie miejsc pracy oraz
o godziwe zarobki 
29.04.2021

Od 131 lat na całym świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy.
Rok temu pandemia COVID - 19 uniemożliwiła nam tradycyjne świętowanie. Wierzyliśmy jednak, że 1 maja 2021 roku znowu spotkamy się na pochodach, a sytuacja w kraju i na świecie wróci do normy. Niestety tak się nie stało. Koronawirus niszczy ludzkie zdrowie i gospodarkę, tym samym względną stabilizację milionów polskich rodzin. Padają zakłady pracy, ludzie tracą zatrudnienie. Mimo to jesteśmy przekonani, że wyjdziemy z kryzysu, bo wierzymy w skuteczność naszych działań.
Apel pierwszomajowy
Pismo do premiera Morawieckiego - postulaty

Informacja w sprawie pomocy prawnej dotyczącej odwołań od decyzji ZUS
29.03.2021

Informacja dla pracowników i Organizacji Związkowych działających w spółkach: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A., PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w likwidacji, PAK Górnictwo Sp. z o.o. oraz ZE PAK S.A.
Pełna treść informacji

Kronika Związkowa 6/2021
29.03.2021

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania „Kroniki Związkowej”.

Pismo do Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa PiS, na rzecz wprowadzenia tzw. emerytur stażowych
23.03.2021

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych apeluje o podjęcie działań na rzecz wprowadzenia tzw. emerytur stażowych. 
Pełna treść pisma

Kronika Związkowa 5/2021
17.03.2021

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania „Kroniki Związkowej”.

Stanowisko Branży i OPZZ w sprawie transformacji energetycznej Polski
11.03.2021

Organizacje Członkowskie zrzeszone w OPZZ wnoszą o pilne podjęcie rozmów w sprawie przyjętej przez polski rząd polityki energetycznej PEP2040. 
Pismo do Mateusza Morawieckiego, Prezes Rady Ministrów
Pełna treść stanowiska

Rozmawiamy
i dyskutujemy wspólnie o SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ 
10.03.2021

Dnia 3 marca 2021r. w Koninie w siedzibie Zespołu Elektrowni Konin Adamów Pątnów S.A. odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w Grupie Kapitałowej ZE PAK S.A. z Prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie p. Maciejem Sytkiem oraz Prezesem Zarządu ZE PAK S.A. Piotrem Woźnym.
Pełna treść komunikatu

FUNDUSZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI DLA WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ- krótki zarys prowadzonych, związkowych działań w tej sprawie
16.02.2021

Nie da się ukryć, że: ogłoszona i przyjęta przez Rząd RP Polityka Energetyczna Państwa do roku 2040, szybko i znacząco wzrastająca cena emisji CO2 a także nasze własne problemy, stwarzają realne zagrożenia dla naszych miejsc pracy, dla naszej dalszej działalności do 2025 lub nawet do 2030 roku.
Biuletyn
FST związkowe działania

Stanowisko partnerów społecznych Rady Dialogu Społecznego
28.10.2020

Stanowisko partnerów społecznych Rady Dialogu Społecznego w sprawie próby blokowania dialogu społecznego przez Piotra Dudę, przewodniczącego NSZZ "Solidarność".
Pełna treść stanowiska

ZE PAK w ciągu 10 lat zrezygnuje
z węgla.
A gdzie sprawiedliwa transformacja?
08.10.2020

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), należący do Zygmunta Solorza, planuje do 2030 roku zakończyć wydobycie i przetwarzanie węgla brunatnego. Firma stawia na energię odnawialną. A co z miejscami pracy – pytają związkowcy. Czytaj dalej...

Komunikat Kierownictwa OPZZ w sprawie Stanowiska Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność dotyczącego sytuacji przemysłu wydobywczego,
energetycznego
i energochłonnego z dnia 23 września 2020r
25.09.2020

Nie wiemy czyje frustracje kryją się za zarzutami wobec OPZZ. Nieprzypadkowa jest data Stanowiska. Dzieje się to po tym jak OPZZ poprzez konsekwentne działania i naciski zmusił rząd do ujawnienia polskiej polityki klimatycznej.
Pełna treść komunikatu OPZZ

OŚCISŁOWA NIE BĘDZIE? - portal CIRE.pl oraz reakcja związków zawodowych na plany ZE PAK 
25.09.2020

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin rezygnuje z planów budowy okrywki węgla brunatnego Ościsłowo - poinformowała w środę spółka w raporcie bieżącym. Jako motywy wskazano przeciągający się proces koncesyjny i niepewną przyszłość produkcji energii z węgla. Jak napisano w raporcie, dotychczasowy zakładany model działalności ZE PAK przewidywał wykorzystanie obecnie eksploatowanych odkrywek oraz uzyskanie koncesji na eksploatację perspektywicznego złoża Ościsłowo. Obecnie bazowy scenariusz przewiduje korzystanie jedynie z już eksploatowanych odkrywek i brak eksploatacji złoża Ościsłowo - zaznaczyła spółka. To z kolei oznacza skrócenie okresu eksploatacji elektrowni Pątnów I i Pątnów II... Czytaj dalej

Stanowisko Rady Branży OPZZ „Górnictwo
i Energetyka”
w sprawie bieżącej sytuacji
w sektorze górniczo-energetycznym
23.09.2020

Obecna polityka rządu w sektorze górniczym i energetycznym w Polsce jest dla Rady Branży OPZZ „Górnictwo i Energetyka” nie do zaakceptowania. Przedstawiony dokument PEP2040 oznacza cichy wyrok śmierci dla górnictwa węgla kamiennego, brunatnego, paliw kopalnych, sektora energetycznego, przemysłu chemicznego, cementowego, hutniczego, stalowego i transportu.
Czytaj dalej....

ŁYSEK z POKŁADU IDY – lektura obowiązkowa
15.09.2020

Uprzejmie informujemy, że we wtorek 29 września 2020 roku przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, organizujemy wydarzenie w sprawie emerytur stażowych – będzie nim publiczne czytanie Prezydentowi RP noweli ,,Łysek z pokładu Idy”. Przypomnimy tym samym Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie o złożonej przez niego w 2015 roku, dotychczas niezrealizowanej obietnicy dotyczącej wprowadzenia dla osób z długim stażem ubezpieczeniowym możliwości przejścia na emeryturę.
Czytaj dalej...

KOMUNIKAT Związków Zawodowych
w sprawie zakończonych rozmów z Zarządem PAK KWB KONIN S.A. – zwolnienia grupowe
01.09.2020

Związki Zawodowe działające na terenie PAK KWB KONIN S.A. informują, że w dniu 31 sierpnia br., zakończyły rozmowy z Zarządem Spółki w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego wprowadzanego procesu zwolnień grupowych.
Wobec nie uwzględnienia - składanych kilkukrotnie przez stronę społeczną - propozycji związanych z wysokością odpraw dla pracowników których zwolnienia dotkną w najbliższym czasie, wszystkie związki zawodowe odmówiły podpisania porozumienia w tej sprawie. Przedstawiciele właściciela nie zaproponowali niczego, co znacząco wykraczałoby poza ramy Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Pełna treść komunikatu

Zmiana siedziby
i numeru telefonu MZZG KWB "Konin"
31.08.2020

Informujemy członków MZZG KWB „KONIN” S.A., że przeniesiona została siedziba związku a także numer telefonu w biurze Zarządu. Nowy adres:
BIUROWIEC A
Piętro I, pok. nr 30
Aktualne telefony:
(63) 247 61 52
kom. 691 081 761

Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego
24.08.2020

Prezydium Federacji ZZGWB z siedzibą we Wrocławiu podjęła decyzję o wspólnych działaniach związków zawodowych zmierzających do zabezpieczenia miejsc pracy, zagwarantowania praw pracowniczych, utrzymania rozwoju gospodarczego regionów, przeprowadzenia zrównoważonej, sprawiedliwej transformacji energetycznej połączonej z transformacją gospodarczą regionów w których funkcjonują zakłady górnicze i powiązane z nimi spółki świadczącego dla nich usługi. Związki zawodowe, pracownicy byli przez ostatnie lata „faszerowani" obietnicami uzyskania koncesji do końca 2019 dla Zagłębia Konińsko-Turkowskiego, Zagłębia Bełchatowskiego i Zagłębia Turoszowskiego. Brak rzetelnych informacji co do przyszłości naszych firm powoduje wielkie obawy.
Pełna treść stanowiska

Pikieta związkowa w sprawie przyszłości branży wegla brunatnego w Polsce - Warszawa 28 sierpnia 2020 
31.07.2020

W skutek wcześniejszych ustaleń organizatorów manifestacji, które odbyły się w Bełchatowie w dniach 3 i 10 lipca br. Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego organizuje manifestację w obronie miejsc pracy i obronie Polskiej energetyki opartej na węglu brunatnym, która odbędzie się w Warszawie w dniu 28 sierpnia 2020. W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich organizacji związkowych działających w PGE GiEK S.A. i ZE PAK S.A. o wspólne uczestnictwo w manifestacji. Ze względów proceduralnych związanych ze zgłoszeniem manifestacji prosimy o wiadomość zwrotną do dnia 3 sierpnia br. czy Wasza organizacja wesprze naszą wspólną inicjatywę i weźmie udział we wspomnianej manifestacji.
Pismo

Komunikat
10.07.2020

W związku z publikacją Komunikatu Nr 4 Rady Pracowników PAK KWB KONIN SA, z dnia 1 lipca 2020 roku informujemy, że Rada Pracowników nie reprezentuje w żadnym ze swoich działań strony społecznej. Ta domena prawna, wynikająca z zapisów Ustawy o związkach zawodowych, należy wyłącznie do działających na terenie zakładu - ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH. Tak więc w opisywanym spotkaniu z Panią Premier, Ministrem Rozwoju - Jadwigą Emilewicz - obecny był przedstawiciel Rady Pracowników - który w żaden sposób nie jest reprezentantem interesów strony społecznej. Niestety, strona społeczna czyli przedstawiciele związków zawodowych nie zostali zaproszeni do udziału w dyskusji. Nie zostaliśmy nawet poinformowani o tym, że takie spotkanie będzie miało miejsce.
Pełna treść komunikatu

Komunikat prasowy
08.06.2020

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych stanowczo sprzeciwia się antypracowniczym zapisom Tarczy Antykryzysowej 4.0. Nie pozwolimy na to, by rząd wprowadził niekorzystne dla pracowników zmiany. Nie zgadzamy się na wykorzystywanie stanu pandemii na forsowanie złych rozwiązań!
Pełna treść komunikatu

Oświadczenie OPZZ z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie dodatku solidarnościowego
05.06.2020

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych negatywnie ocenia prezydencką inicjatywę dodatku solidarnościowego, jak i zasady jego przyznawania.
Pełna treść oświadczenia

Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
w sprawie sytuacji
w górnictwie i energetyce
25.05.2020

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych odbyło cykl spotkań z przewodniczącymi Organizacji Związkowych z Branży Górnictwo i Energetyka. Z przekazywanych informacji wynika, że narasta duże niezadowolenie społeczne związane z sytuacją epidemiologiczną i ekonomiczną panującą w zakładach pracy tej branży. Skala problemów wymaga od nas podjęcia stanowczych działań.
Pełna treść stanowiska

1 maja świętem pracowniczej jedności w okresie walki z pandemią COVID-19 oraz walki z decyzjami rządzących
w sprawach pracowniczych
28.04.2020

Apel Prezydium OPZZ z okazji 1go Maja

Tarcza antykryzysowa nr 3 – stanowisko kierownictwa OPZZ
28.04.2020

Pełna treść stanowiska

Ulotka dotyczącą najważniejszych postulatów OPZZ na etapie tworzenia "Tarczy Antykryzysowej"
02.04.2020

W załączeniu publikujemy ulotkę dotyczącą najważniejszych postulatów OPZZ, które nie zostały wzięte pod uwagę przez Rząd na etapie tworzenia "Tarczy Antykryzysowej". Są w niej zawarte m.in. poprawki Senatu, które wychodziły naprzeciw naszym oczekiwaniom, a niestety zostały ostatecznie odrzucone.
Pełna treść ulotki

Praca a koronawirus
11.03.2020

Czy pracownik może odmówić wyjazdu w rejony, gdzie występuje koronawirus, ze względu na groźbę zarażenia? Czy pracodawca może zlecić dodatkowe badania lekarskie pracownikowi, który powraca do pracy po wyjeździe do regionu/kraju, w którym był narażony na zakażenie koronawirusem?
Wyjaśnienia PIP w związku z koronawirusem
Praca zdalna

EMERYTURY POMOSTOWE – co warto wiedzieć
o sprawie! OPZZ wyjaśnia… 
02.03.2020

Informacja dotycząca trybu postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie emerytury pomostowej.
Wytyczne OPZZ emerytury pomostowe
Pismo ZUS wytyczne emerytury pomostowe

Stanowisko Prezydium OPZZ
z dnia 4 lutego 2020 w sprawie trybu konsultacji przez Rząd Europejskiego Zielonego Ładu
07.02.2020

Prezydium OPZZ wyraża zaniepokojenie brakiem formalnego rozpoczęcia konsultacji z partnerami społecznymi w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu i dokumentów towarzyszących, a także brakiem stanowiska rządu w tej sprawie, w kontekście zapowiedzianej, indywidualnej drogi do neutralności klimatycznej....
Pełna treść stanowiska

Oświadczenie kierownictwa OPZZ z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie zasad przyznawania zasiłków chorobowych
26.11.2019

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych krytycznie ocenia propozycję rządu przewidującą wprowadzenie wydłużenia okresu oczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego. Nie do przyjęcia jest zaprezentowane przez rząd uzasadnienie, wprowadzające odpowiedzialność zbiorową pracowników za nieskuteczność w uszczelnianiu systemu wypłat zasiłków chorobowych. 
Pełna treść oświadczenia

Co dalej z OFE? Wybrać ZUS czy IKE?
26.09.2019

Z początkiem 2020 roku z rynku mają zniknąć Otwarte Fundusze Emerytalne. Zgromadzone w nich pieniądze – obecnie około 162 miliardów złotych – mają trafić w całości bądź do ZUS, bądź na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) obecnych posiadaczy OFE. OFE, poprzez inwestowanie na giełdzie, miały być sposobem na wyższe emerytury niż te wypłacane przez ZUS. Przez niemal 20 lat członkami OFE stało się 15,8 miliona Polaków. 
Czytaj dalej...

Reakcja związków zawodowych
w sprawie zaprzestania finansowania ubezpieczenia grupowego typu P
19.07.2019

Pełna treść ogłoszenia

Stanowisko związkowe przedstawione
w Brukseli w dniu 15 lipca 2019
19.07.2019

Pełna treść pisma

Priorytety programowe OPZZ na najbliższy okres
08.07.2019

Obradująca w dniu 26.06.2019 Rada OPZZ przyjęła "Priorytety programowe OPZZ na najbliższy okres". Wynikają one z przyjętego przez ostatni Kongres OPZZ programu oraz potrzeb i oczekiwań środowisk pracowniczych. Przekazywany w załaczeniu dokument w syntetyczny sposób pokazuje postulaty OPZZ i kierunki ich realizacji.
Priorytety programowe OPZZ na najbliższy okres

Pismo MRPiPS
w sprawie warunków uzyskania prawa do emerytury pomostowej
03.07.2019

W załączeniu publikujemy pismo Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące warunków uzyskania prawa do emerytury pomostowej.
Pełna treść pisma

Komunikat Centralnej Komisji Referendalnej w sprawie wyników głosowania
w referendum strajkowym 21 oraz 22 marca 2019 roku
25.03.2019

Pełna treść komunikatu

Referendum strajkowe
15.03.2019

Związki Zawodowe będące w sporze zbiorowym z pracodawcą – PAK GÓRNICTWO Sp. z o.o. – wobec zakończenia procesu mediacyjnego, którego efektem jest, niestety !!! brak porozumienia w sprawie podwyżki wynagrodzeń informują, że zgodnie z decyzją Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego przechodzą do kolejnego etapu działań wynikających z Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Strona społeczna podjęła decyzję o przeprowadzeniu REFERENDUM STRAJKOWEGO. Referendum zostanie przeprowadzone w dniach 21 marca od godz. 14:00 do 22:00 i 22 marca w godz. od 6:00 do godz. 22:00.
Pełna treść komunikatu

Oświadczenie Kierownictwa OPZZ
26.02.2019

Oświadczenie Kierownictwa OPZZ dotyczące rozmowy pomiędzy przedstawicielami rządu i kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości z NSZZ „Solidarność”.
Treść oświadczenia

Minister odpowiada na stanowisko XXII Zjazdu FZZG WB
22.11.2018

W załączeniu publikujemy odpowiedź Ministerstwa Energii na stanowisko XXII Zjazdu FZZG WB z dnia 7 września 2018 dotyczącego przyszłości sektora węgla brunatnego w świetle działań Unii Europejskiej mających na celu dekarbonizację gospodarek państw członkowskich.
Pełna treść dokumentu

Informujemy, że
w dniu 15 października 2018 zakończyliśmy etap mediacji związanej ze sporem zbiorowym zgłoszonym pracodawcy – PAK Górnictwo Sp. z o.o. 
16.10.2018

Niestety, Zarząd Spółki nie wyraził zgody na podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich zatrudnionych – ani w wersji pierwotnej tj. o 500,- zł; ani w wersji zgłoszonej propozycją drugą w dniu 21 sierpnia br., tj. wg czterech grup wynagrodzeń. Związki zawodowe, nie widząc jakiejkolwiek innej propozycji pracodawcy w tej materii, postanowiły zakończyć rozmowy na etapie mediacji. Podpisaliśmy zatem Protokół rozbieżności kończący ten etap rozmów. W kwestii podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w Spółce będziemy realizować dalej, kolejne etapy przewidziane zapisami Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 roku, aż do strajku włącznie. Niebawem występujemy do pracodawcy o przekazanie nam list niezbędnych do przeprowadzenia referendum. O przebiegu dalszego toku postępowania strony społecznej w tej sprawie będziemy informować na bieżąco w naszych komunikatach na tablicach ogłoszeń oraz na związkowej stronie internetowej MZZG.
Pełna treść Protokołu rozbieżności

Porozumienie trzech branż OPZZ w sprawie deklaracji współpracy
i wzajemnego wsparcia
04.10.2018

Porozumienie stron w sprawie deklaracji współpracy i wzajemnego wsparcia w działaniach, w ramach struktur OPZZ Branż Górnictwo i Energetyka, Przemysł oraz Transport. 
Pełna treść porozumienia

XXII Zjazd Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego
26.09.2018

W dniach 6 i 7 września 2018 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „TRZY JEZIORA” w Wieleniu odbył się XXII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego. W Zjeździe uczestniczyli także delegaci reprezentujący nasz związek zawodowy. 
Czytaj dalej...

Ogólnopolska manifestacja 22 września 2018
10.09.2018

Pismo wyjaśniające podjęcie decyzji o organizacji zgromadzenia publicznego w dniu 22 września 2018 roku o godz. 12:00.
Treść pisma

Ogólnopolska manifestacja 22 września 2018
03.09.2018

Prezydium OPZZ na swoim posiedzeniu w dniu 29 sierpnia br., po wcześniejszych konsultacjach z organizacjami członkowskimi i reprezentantami struktur OPZZ, podjęło decyzję o zorganizowaniu ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie w dniu 22 września 2018 r. o godz. 12.00. Zwracamy się do Was o pełną mobilizację. Zbiórka na pl. Trzech Krzyży w Warszawie. Start o godz. 12:00. Manifestacja przejdzie al. Ujazdowskimi pod siedzibę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przewidywany czas zakończenie manifestacji ok. godz. 15:00. Plakat informacyjny

Ogólnokrajowa manifestacja
20.08.2018

Pismo dotyczące ogólnokrajowej manifestacji.
Pełna treść dokumentu

Opinia OPZZ dotycząca wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 roku
20.08.2018

OPZZ negatywnie zaopiniowało przekazany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Pełna treść dokumentu

Minister odpowiada na stanowisko XXII Zjazdu FZZG WB
22.11.2018

W załączeniu publikujemy odpowiedź Ministerstwa Energii na stanowisko XXII Zjazdu FZZG WB z dnia 7 września 2018 dotyczącego przyszłości sektora węgla brunatnego w świetle działań Unii Europejskiej mających na celu dekarbonizację gospodarek państw członkowskich.
Pełna treść dokumentu

Do pracowników PAK KWB Konin S.A.
26.07.2018

Oczekujemy na zakończenie przepychanek w sprawie wypłacenia świadczenia pieniężnego. Czy i kiedy Zarząd PAK KWB KONIN S.A. zaakceptuje związkową propozycję? Jak długo będziemy jeszcze czekać na definitywne zamknięcie, uzgodnionych dużo wcześniej wniosków związków zawodowych! Kiedy zostaną wypłacone załodze Kopalni świadczenia pieniężne? Padnie w tej sprawie szybka odpowiedź ze strony pracodawcy?
Pismo z dn. 23.07.2018

XVI Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza MZZG KWB Konin S.A.
18.05.2018

Szesnastą Konferencją Sprawozdawczo – Wyborczą naszego Związku Zawodowego zakończyliśmy blisko czteromiesięczną kampanię sprawozdawczą. Cele oraz zadania jakie zostały postawione przed ustępującymi władzami zostały jasno określone w podjętych uchwałach Zarządu MZZG. 
Czytaj dalej...

© Copyright 2021 MZZG KWB Konin S.A. - All Rights Reserved

Created with Mobirise ‌

Free Web Page Builder